Tuesday, December 21, 2010

Ketika Hatiku Ingin Berhijrah

 

 Buku ini secara keseluruhannya membicarakan betapa perlunya manusia berhijrah dan berubah. Manusia perlu berhijrah dan berubah kepada kehidupan yang lebih baik di bawah naungan keredaan Allah S.W.T. Jika tidak, mereka sebenarnya menempah kebinasaan. Setiap bab dalam buku ini mengandungi renungan dan peringatan yang bertujuan menyuntik kesedaran berputik, maka di situlah langkah perubahan bermula.

Perbagai persoalan dikemukakan dalam lima belas bab yang terdapat dalam buku ini. Persoalan-persoalan yang dikupaskan dan diulas merangkumi aspek akidah, syariat dan akhlak. Di sebalik kepelbagaian isu dan persoalan yang diutarakan, matlamat penulisan ini tetap sama iaiatu mengajak pembaca berfikir, bermuhasabah dan seterusnya bertindak untuk membuat perubahan dan penghijrahan.

harga : RM 15.90 (Semenanjung)
               RM 18.90 (Sabah dan Sarawak)

No comments:

Post a Comment

Pilihan Pembaca

Vote Jangan Tak Vote